Công ty Công nghệ thông tin XiaoHu (sau đây gọi là "Duphim TV") không cung cấp không gian lưu trữ mạng. Thông tin để tải lên và phổ biến các tác phẩm được người dung chia sẽ lại qua kênh của riêng họ.


Nếu bạn cho rằng nội dung nghe nhìn do người dùng Duphim tải lên hoặc phổ biến vi phạm quyền hợp pháp của bạn, bạn có thể khởi kiện khiếu nại về sở hữu trí tuệ thông qua các kênh trực tuyến tại Duphim để yêu cầu Duphim xóa tác phẩm hoặc hủy liên kết nội dung này. Theo các tài liệu bạn gửi, Duphim sẽ thực hiện các biện pháp xóa nội dung có liên quan sau khi xem xét và xác minh sự thật của nội dung được gửi. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của khiếu nại và cung cấp thông tin đầy đủ thông qua biểu mẫu online bên dưới đây, nếu khiếu nại không đúng sự thật hoặc có ác ý chủ quan thì người khiếu nại sẽ chịu mọi trách nhiệm.


Vui lòng điền đầy đủ thông tin và bấm gửi để bắt đầu khiếu nại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh sự chính xác của nội dung khiếu nại bằng dịch vụ bên thứ 3 tin cậy.


[4 Lưu ý về việc sử dụng biểu mẫu khiếu nại tại Duphim]

1) Thông tin khiếu nại bắt buộc phải đầy đủ theo yêu cầu.


a) Nếu có vi phạm bản quyền, cần cung cấp các tài liệu chứng minh quyền bản quyền đầy đủ và hợp lệ, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, tài liệu chứng minh cho ngày xuất bản lần đầu hoặc phát hành tác phẩm, bản thảo sáng tác và dấu thời gian sáng tác của tác phẩm đã được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền, hoặc giấy chứng nhận hồ sơ công việc và toàn bộ tệp chuỗi ủy quyền bản quyền (nếu liên quan đến ủy quyền).


b) Nếu có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và quyền sáng chế thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh quyền như giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế được ủy quyền.


c) Trường hợp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp khác như quyền uy tín, quyền chân dung thì phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận đơn vị hợp lệ.


Trường hợp người khiếu nại được chủ thể quyền ủy thác bảo vệ quyền lợi thì phải cung cấp giấy chứng nhận ủy thác bảo vệ quyền lợi.


2) Nếu yêu cầu tại điều 1) bị bỏ qua hoặc nội dung được gửi trực tiếp với email mà không qua biểu mẫu DuPhim sẽ gán bạn vào diện spam có chủ đích điều này sẽ kích hoạt điều 3) của DuPhim.


3) Toàn bộ đối tượng được nhận diện là spam có chủ đích sẽ nhận được đáp trả thích đáng vô thời hạn tới những tài sản thuộc đối tượng ở không gian trực tuyến.


4) Phần lớn yêu cầu cung cấp đầy đủ giấy tờ đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên quyền phát quyết cuối cùng thuộc về DuPhim.
Nội dung trong biểu mẫu sẽ được gửi về email: [email protected]